Vogels

Informatie over vogels

Ervaring

Dierenarts Yves Aerts heeft zelf reeds 25 jaar vogels. Dit betekent een ruime ervaring op het gebied van voeding, verzorging, aanschaf, huisvesting enz… Door deze hobby bestond er tijdens de studie diergeneeskunde extra aandacht voor de vogelgeneeskunde. Deze unieke combinatie van werk en hobby hebben tot een hoog niveau van praktisch toepasbare vogelgeneeskunde geleid.

Vogelconsult

Een vogelconsult neemt de nodige tijd in beslag en maakt men liefst op afspraak. Omdat vogelziekten voor een groot deel terug te brengen zijn tot omgevings-, huisvestings- of voedingsproblemen, is een goede ondervraging van de vogelliefhebber essentieel. Een onderzoek van de vogel zelf komt dan in een tweede fase. Hierbij wordt de vogel van top tot teen onderzocht.

De nodige stalen voor microscopie en laboratoriumonderzoek worden genomen. Soms wordt er een bloedonderzoek of radiografie uitgevoerd. Kan de diagnose op deze manier niet gesteld worden, dan kan er in overleg met de eigenaar besloten worden een lijkschouwing uit te voeren.

Lijkschouwing

Dit onderzoek is de beste manier om er achter te komen waarom een vogel gestorven is. Soms laten we bewust een vogel inslapen om dit onderzoek uit te voeren. Op de inwendige organen van een vogel zijn er vaak met het blote oog zichtbare letsels die een indicatie geven omtrent de diagnose. Het bekijken van de letsels op cellulair niveau (met de microscoop) geeft dan vaak de exacte diagnose.

Van het aangetast orgaan wordt een afdrukpreparaatje gemaakt, waarbij gewerkt wordt met een speciale kleuring. Een dergelijk preparaat kan dan op 100 maal vergroting onder de microscoop beoordeeld worden.

Ziektepreventie

Vogels worden vaak in een eindfase van het ziekteproces bij de dierenarts aangeboden. Daarom is een behandeling zeker bij de kleinere vogelsoorten weinig succesvol. Het is dan ook zeker zinvol een consult bij de dierenarts te nemen om samen preventieve behandelingen te bespreken. Zeker bij aanschaf van nieuwe vogels is een dergelijke noodzakelijk.

Bij vogelkwekers leidt dit onderhoud vaak tot een "totaal management" gesprek. Hierbij worden de volgende onderwerpen besproken.

 • Huisvesting
 • Klimaatregeling: licht, temperatuur, vocht en ventilatie
 • Nieuwe aanschaf
 • Preventieve behandelingen
 • Systematische sectie van alle overleden vogels

Een dergelijke aanpak is een echte aanrader voor elke vogelliefhebber die zijn hobby ernstig neemt.

Narcose

De aanwezigheid van kwalitatief hoogstaande gasnarcose-apparatuur staat garant voor een zeer veilige narcose. Met zuurstof en isofluraan worden de vogels snel en veilig onder narcose gebracht. Ze zijn na de narcose dan ook in een mum van tijd weer wakker. Met deze methode kunnen allerlei ingrepen veilig worden uitgevoerd.

Hier volgt een beknopt overzicht:

 • Verwijderen beknelde voetring
 • Keizersnede (ei verwijderen)
 • Operatie botfractuur
 • Correctie snavel
 • Aanbrengen microchip in nekstreek
 • Verwijderen tumoren
 • Wondbehandeling en hechting
 • Endoscopische staalname in de buikholte
 • Endoscopische geslachtsbepaling

Endoscopische geslachtsbepaling

Uitwendige geslachtskenmerken zijn bij sommige vogels miniem of totaal afwezig. Daarom kijken we rechtstreeks binnen in de buikholte naar de geslachtsorganen van de vogel. Dit gebeurt onder volledige narcose. We bekijken het geslacht, maar ook de activiteit van de geslachtsorganen en de gezondheidstoestand van de vogel.

Met een kleine opening ( ± 3 mm) in de linkerflank wordt de kijkapparatuur ingebracht. Deze chirurgische ingreep wordt onder steriele omstandigheden uitgevoerd. Na de geslachtsbepaling wordt de opening met één kleine hechting gesloten. De ingreep duurt ongeveer 10 minuten en de vogel is nadien onmiddellijk weer wakker. Indien de vogel geen gesloten ring heeft wordt er een knijpring aangebracht. Het ringnummer (of eventuele chip) en het geslacht worden genoteerd op een bijbehorend document.

Breedmax

Dit conditie- en kweekbevorderend product werd door Yves Aerts in eerste instantie voor de eigen hobby ontwikkeld. Het resultaat bij de eigen vogels was zo goed dat het product nog verfijnd en op de markt gebracht werd.Alle informatie vindt u terug onder het hoofdstuk Breedmax elders op deze site.

Terug naar Diersoortinformatie