Vaccinaties hond

Informatie over vaccinaties hond

Ook al zorgt u nog zo goed voor uw hond, het is altijd mogelijk dat hij ziek wordt. Gelukkig bestaat voor de meest besmettelijke ziekten de mogelijkheid om te vaccineren. Na een serie van inentingen wordt de immuniteit (=weerstand) opgebouwd die er voor zorgt dat uw pup beschermd wordt tegen deze gevaarlijke, soms zelfs dodelijke infectieziekten.

Bij vaccinatie wordt gewerkt met ziekteverwekkers die gedood of zodanig verzwakt zijn dat ze geen ziekteverschijnselen meer kunnen veroorzaken. Als de hond met zo'n vaccin wordt ingeënt gaat zijn afweerapparaat reageren door afweerstoffen aan te maken. Het gevolg is dat uw hond gedurende een bepaalde periode beschermd is.

In principe hoort uw hond op jonge leeftijd drie keer gevaccineerd te worden. Onmiddellijk na de geboorte krijgt de pup afweerstoffen mee van de moeder. Deze antistoffen zijn voldoende om uw pup de eerstkomende zes weken tegen binnendringende ziekteverwekkers te beschermen. Op de leeftijd van zes weken krijgt uw pup de zogenaamde puppyenting, deze is bedoeld als bescherming tegen hondenziekte en parvo. Deze enting vindt normaal gesproken plaats bij de fokker.

Ongeveer op de leeftijd van negen weken krijgt uw pup zijn eerste volwassen enting. Dit betreft een cocktailvaccinatie die bescherming biedt tegen hondenziekte (ziekte van Carré), parvo, ziekte van Weil (Leptospirose), infectieuze leverziekte (HCC) en kennelhoest.

Op de leeftijd van circa twaalf weken wordt deze cocktailvaccinatie herhaald, waarna uw hond voor het komende jaar beschermd is.

Uitleg ziekten

 • vaccine3

  Parvo

  Deze ziekte wordt veroorzaakt door een klein virus (het parvovirus). Infectie vindt plaats door opname van de virusdeeltjes die door besmette dieren o.a. met de ontlasting worden uitgescheiden. Het virus blijkt ongevoelig te zijn voor veel ontsmettingsmiddelen. Het virusdeeltje kan gedurende lange tijd in de omgeving aanwezig blijven. Vooral jonge dieren zijn gevoelig voor de infectie maar ook oudere dieren kunnen zich besmetten. De ziekte kenmerkt zich vaak door koorts en braken gevolgd door diarree, bij jonge dieren kan ook de hartspier aangetast worden.

 • vaccine3

  Hondenziekte (ziekte van Carré)

  Deze ziekte wordt veroorzaakt door een virus waarvoor vooral jonge honden gevoelig zijn. Infectie vindt plaats door virusdeeltjes die door besmette dieren worden uitgescheiden en opgenomen door gevoelige dieren. De ziekte begint vaak met oog- en neusuitvloeiing gecombineerd met koorts. Ook kunnen de longen en darmen worden aangetast en wordt het beeld soms verergerd met zenuwverschijnselen (zogenaamde "tics").

 • vaccine3

  Infectieuze leverziekte (HCC)

  De ziekte wordt veroorzaakt door een virus en wordt vaak aangetroffen bij jonge honden. Infectie vindt plaats door inademing of door opname van virusdeeltjes met de mond. Dieren die de ziekte doorgemaakt hebben en genezen zijn, kunnen nog maandenlang virusdeeltjes uitscheiden. Vaak ziet men een acuut optredende ziekte die zich kenmerkt door ooguitvloei, hoge koorts, opeenhopingen met bloederig vocht in de lichaamsholten en een vergrootte lever. Een tweede type van dit virus veroorzaakt aandoeningen van de ademhalingswegen en kan een onderdeel van het kennelhoest complex zijn.

 • vaccine3

  Ziekte van Weil (Leptospirose)

  Deze ziekte wordt veroorzaakt door de zogenaamde Leptospiren; dit zijn bacteriën die door geïnfecteerde dieren voornamelijk met de urine worden uitgescheiden. Ook de bruine rat speelt een rol bij verspreiding van deze ziekte. Infectie komt tot stand doordat de hond contact heeft met de urine van een geïnfecteerde hond of geïnfecteerde bruine rat. De ziekteverschijnselen kunnen zich plotseling of wat geleidelijker voordoen en bestaan uit: algemeen ziek zijn, koorts, maagdarmstoornissen, nierontsteking en soms geelzucht door de ontsteking van de lever.

Uitleg ziekten

Om verschillende redenen kunt u naast de jaarlijks terugkerende cocktailvaccinatie uw hond nog tegen een paar andere ziektes laten enten.

Kennelhoest (besmettelijke hondenhoest):
Kennelhoest is een besmettelijke keelontsteking die kan leiden tot longontsteking. Zoals de naam al doet vermoeden is de kans dat uw hond kennelhoest oploopt het grootst als hij op plaatsen komt waar meerdere honden bij elkaar zijn. Een paar dagen na de besmetting krijgt de hond een droge, hardnekkige hoest die vaak gepaard gaat met kokhalzen en braken. Deze verschijnselen kunnen enkele weken duren.

Met de cocktailvaccinatie vindt bescherming plaats tegen de virale verwekkers van kennelhoest, maar een bescherming tegen de bacterie Bordetella brochiseptica is een speciale vaccinatie vereist. Dit betreft een neusdruppelenting. Deze enting is één jaar geldig en kan dus samen met de jaarlijkse cocktailvaccinatie gegeven worden.

De meeste pensions en hondenscholen stellen deze extra enting verplicht.

Hondsdolheid (rabiës):
Hondsdolheid is de meest gevreesde hondenziekte ter wereld. Het virus is dodelijk binnen zeven dagen na het verkrijgen van de verschijnselen voor de hond als de mens. In Nederland komt hondsdolheid nauwelijks meer voor, maar in het buitenland is het een groot probleem. Het virus wordt door speeksel overgebracht bij de beet van een geïnfecteerd dier, waarna de hersenen worden aangetast. Honden en vossen die aan hondsdolheid leiden vertonen ander gedrag dan voorheen. Het ene ogenblijk kruipt het zieke dier angstig in een hoekje, het volgende ogenblik reageert het verwilderd en wordt fel agressief en bijt het in alles wat maar binnen zijn bereik komt.

Wanneer u uw hond meeneemt op een buitenlandse vakantie dan is het verplicht uw hond voor de reis tegen hondsdolheid te laten vaccineren. Ook wanneer u in de grensstreek woont en regelmatig de grens passeert is een rabiësvaccinatie aan te raden. De enting tegen hondsdolheid is één jaar geldig en kan dus samen met de jaarlijkse cocktailvaccinatie gegeven worden. Enting is pas mogelijk wanneer de pup drie maanden oud is.

Bij Dierenkliniek Hulst geven wij u graag advies om in overleg met u als eigenaar tot het juiste vaccinatieschema voor uw hond te komen. Hierbij wordt rekening gehouden met factoren als vakanties naar het buitenland, activiteiten op shows of hondenschool etc.

Terug naar Honden