Spoed

Informatie over spoed

Bijna niets is zo vervelend als een ziek huisdier. Zodra uw dier zich anders gaat gedragen, weet u dat er iets niet pluis is. Maar uw dier kan u uiteraard niet vertellen wat er aan scheelt of waar het pijn doet. Hoe ernstig is de situatie? Moet uw huisdier direct naar de dierenarts, of kan dat nog even wachten? Die keuze is niet altijd eenvoudig.

Onderstaande lijst met spoedgevallen kan u daarbij helpen, maar zo'n lijst is nooit 100% volledig.

Kom zo snel mogelijk bij

 • Ernstige problemen met ademhalen: Ademhalen met veel geluid, blauwe tong, snakken naar adem. Dier is in paniek en durft niet te gaan liggen.
 • Bloedverlies: Bloedingen die niet stoppen. Druk met vingers en/of verband op de bloeding.
 • Niet kunnen plassen​: Persen op de blaas zonder (of met gering) resultaat.
 • Geboorteproblemen: Buikpersen (of door uitputting gestopt met persen), terwijl het laatste jong 1-2 uur geleden werd geboren.
 • Voortdurend braken of diarree: Braken en/of diarree met een snelle achteruitgang van de conditie.
 • Wonden: Vooral diepe wonden van borst of buik. Wonden/wondjes binnen 6-8 uur laten hechten.
 • Brandwonden: Uitgebreide brandwonden, 25-30% van het lichaamsoppervlak.
 • Vergiftiging: Vele verschijnselen. Kom ook als u vermoedt dat uw huisdier gif heeft binnengekregen. Breng de verpakking van het gif mee. Is dit niet mogelijk, noteer dan naam en samenstelling.
 • Ingeslikt voorwerp: Vele verschijnselen. Kom ook als u vermoedt dat uw huisdier iets heeft ingeslikt.
 • Snel dikker wordende buik: Zonder resultaat overgeven, met daarnaast snel dik worden (opzwellen) achter de ribben.
 • Acute verlammingen: Plotseling niet meer kunnen bewegen van één of meer lichaamsdelen.
 • Voortdurende toevallen: Niet aanspreekbaar, open ogen met wijde pupillen, stijve of trillende spieren, speekselen, urineverlies. De toeval wordt direct gevolgd door een nieuwe.
 • Een aanrijding: Aangereden. Let op benauwdheid. Laat, ook als u zelf niets kunt ontdekken, uw huisdier controleren op de ademhaling en inwendige organen.
 • Oververhitting: Bijvoorbeeld na verblijf in auto in de zon. Zo snel mogelijk op een koele plaats brengen, eventueel afkoelen met water.
 • Andere ernstige verschijnselen: Botbreuken, uitpuilen/beschadigen van een oog.

Kom binnen 12-24 uur

 • Moeilijke ademhaling: Moeite met ademhalen, met of zonder hoesten. Dier is niet in paniek, eet en drinkt.
 • Niet kunnen ontlasten: Persen op de ontlasting zonder (of met gering) resultaat).
 • Braken en/of diarree: Meerdere keren braken en/of diarree, zonder snel conditieverlies.
 • Heftige jeuk: Voortdurend heftig krabben, likken en bijten. Verwondt zichzelf.
 • Toevallen: Verminderd aanspreekbaar. Valt om of neigt daartoe. Open ogen met wijde pupillen. Stijve of trillende spieren. Eventueel speekselen en urineverlies. Aanval duurt 30-90 seconden.

Tip:
Bij veel drinken en/of plassen:

 • Nooit drinkwater wegnemen
 • Urine meenemen naar de dierenarts.
Terug naar Honden