Dierenkliniek Hulst
17 september 2021

Urine-analyseUrine is een filtraat van het bloed, daarom geeft urine-analyse veel informatie omtrent de inwendige toestand van het dier.
Het onderzoek van de urine kan dan ook om verschillende redenen noodzakelijk zijn:
- Een ziek dier (in combinatie met bloedanalyse)
- Veel drinken en/of veel plassen
- Vaak plassen
- Niet goed of vlot kunnen plassen
- Niet goed ophouden van de urine
- Afwijkende geur of kleur van de urine
- Bloedplassen

De urinestrip

Dit standaardonderzoek is goedkoop en zeer snel uitgevoerd. Op de strip zitten een aantal reagentia die na onderdompelen in de urine van kleur veranderen afhankelijk van de hoeveelheid aanwezige stoffen in de urine. De strip geeft zo informatie over eiwit, glucose, bilirubine, ketonen, bloed en pH van de urine.

De refractometer

Hiermee bepalen we het soortelijk gewicht van de urine. Zo kunnen we vaststellen of de urine erg geconcentreerd is of juist erg waterig. Deze waarden geven een indicatie van mogelijke ziekten bij dat huisdier, waarna verder onderzoek volgt.

Sedimentonderzoek

Het sediment van de urine bevat alle niet oplosbare stoffen. Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren wordt de urine eerst gecentrifugeerd waardoor de niet oplosbare deeltjes naar de bodem van het proefbuisje worden geslingerd. Uit het bezinksel wordt dan een staaltje genomen en onder de microscoop onderzocht. Dit onderzoek geeft een schat van informatie omrent de aanwezigheid van gruis, rode bloedcellen, ontstekingscellen, nier- of blaasstenen in de urine.

Uitgebreide urine-analyse

Soms kan het nodig zijn een totaalanalyse te laten uitvoeren door een extern laboratorium. We krijgen dan geen kleurreferentie, maar een exact cijfer van de aanwezige stoffen. Ook kunnen hier hormoonbepalingen uitgevoerd worden noodzakelijk voor bepaalde diagnoses (bijvoorbeeld Cushing).

TOP

 ADOBE Reader Download
Sitemap Privacy Disclaimer

Copyright © 2005, Dierenkliniek Hulst | Design: Dirk Aerts | Laatst gewijzigd op: 21.11.2019